EdgeCAM 10.00 - Listopad 2005

EdgeCAM simulace stroje
Schopnost simulace stroje, která dále rozšiřuje komplexní verifikaci a simulaci obrábění dřívějších verzí EdgeCAM. Kompletní model CNC stroje je zobrazen během celé simulace obrábění s realistickým zobrazením pohybu všech jeho pohyblivých komponent.
 
Nová operace Frézování řádkováním
Rychlá tvorba optimalizovaného cyklu Řádkování v novém dialogu.
 
Zlepšení cyklu Frézování čelní plochy
Nová možnost volby strany obrábění.
 
Zlepšení cyklu Profilování
Nová volba Nájezd na bezpečnou výšku, zamezuje nechtěným nájezdům před profilovými cykly.
 
Zlepšení EdgeCAM Part modeláře
Nové uživatelské prostředí s možností ukotvení oken a přispůsobení nabídek a panelů. Zlepšený import IGES s převodem na Solid model.
 
Vlastnosti EdgeCAM souboru
Nyní můžete, použitím menu Soubor, zobrazit vlastnosti otevíraného dílu. Vlastnosti se zobrazí v okně Vlastnosti. Tyto vlastnosti se uloží společně se souborem dílu, a je tak možné je zobrazit i v Průzkumníku (stisknutím pravého tlačítka myši na souboru dílu a zvolit Vlastnosti).
 
Integrace s Autodesk Vault
Vlastnosti souboru dílu popsané výše jsou také přístupné v souboru, pokud jej archivujete pomocí Data Management systému, jako je např. Autodesk Vault.