EdgeCAM 10.50 - Březen 2006

Nové 4/5 osé obrábění
Uvedení komplexní řady plynulých 4 a 5 osých frézovacích strategií, navržených na základě vyspělých obráběcích metod splňujících nejnáročnější požadavky výrobních oborů jako je automobilový, letecký, lékařský a plynárenský průmysl. Více-osé obráběcí strategie poskytují snadné, intuitivní grafické prostředí pro rychlé programování komplexních součástí.

Zlepšení cyklu Frézování čelní plochy
Poskytuje vizualizaci pro 5 osé plynulé obrábění, při kterém malá změna úhlového pohybu nástroje může znamenat velký pohyb komponent stroje, což zvyšuje potenciální nebezpečí kolize.
 
Nový cyklus Hrubování odvrtáváním
Primárně určen pro obrábění hlubokých dutin forem a pro razníky. Pomocí Hrubování odvrtáváním je možno velmi rychle odebrat velké množství přebytečného materiálu. Nástroj opakovaně frézuje (odvrtává) pohybem směrem dolů v ose Z, přičemž hlavní zatížení je právě ve směru osy nástroje, čímž dochází k redukci odpružení, které jinak vzniká při klasickém hrubování, kdy je hlavní tlak na nástroj kolmo k ose Z.
 
Profilování s obrobením zbytků
Umožní použít menší nástroj, který za použití cyklu Profilování automaticky obrobí zbývající materiál po větším nástroji. Můžete použít více nástrojů, EdgeCAM pro každý nástroj detekuje zbytkový materiál po předchozím obrábění a ten automaticky obrábí.
 
Změny v uživatelském prostředím
Pro zajištění vysoké produktivity a efektivity programování, nestačí jen pokud je CAM software více něž výkonný a flexibilní.  Musí být také snadno použitelný a rychle pochopitelný. EdgeCAM 10.5 zahrnuje několik nových vlastností navržených tak, aby pomáhaly uživatelům dosahovat co největší produktivity programování.
 
EdgeCAM Part Modelář
EdgeCAM Part Modelář je ideální nástroj pro uživatele, kteří potřebují konstruovat a zobrazovat v obrábění upínací přípravky, jako například Univerzální upínací hlavu v soustružení nebo různé úpinky ve frézování. Perfektní software pro tvorbu grafiky stroje pro EdgeCAM Simulátor, který využívá zobrazení strojů jako základ při kontrole kolizí.
 
Nová softwarová licence
EdgeCAM 10.5 je první verzí EdgeCAM, která podporuje elektronickou softwarovou licenci pro síťové instalace. Přináší tak snadnější zprávu licencí při jejich rozmístění a/nedo odebrání, odstraňuje nutnost hardwarového klíče instalovaného na server a nabízí vysokou flexibilitu pro síťové uživatele.