EdgeCAM 10.75 - Květen 2006

Nový dokončovací cyklus pro soustružení
Nový soustružnický, dokončovací cyklus v EdgeCAM 10.75, nabízí veškerou funkcionalitu stávajícího cyklu Dokončení profilem s mnoha novými, intuitivními funkcemi a pokročilými metodami obrábění. Všechny nezbytné instrukce jsou zahrnuty v jednom dialogu, redukuje se tak riziko chyby uživatele. tento cyklus zahrnuje plnou podporu pro Wiper plátky a mnoho dalších výhod.
 
 
Vylepšené 4/5 osé obrábění
Nová volba umožňuje uzamknout 5 osu ve specifikovaném úhlu, což uživateli přináší možnost naklonit 5 osu do pevné pozice při použití rotačního obrábění. Počet chráněných ploch pro kontrolu podřezání byl zvýšen ze 2 na 4, což umožňuje lepší kontrolu nad dráhou nástroje, díky vzájemné vazbě mezi nástrojem a chráněným povrchem.
 
Frézařské operace
Tato verze EdgeCAM přinesla zavedení nových operací a nabídla tak uživatelům nové intuitivní grafické prostředí, které je navrženo specificky pro snadné navržení i náročných obráběcích strategií. Tyto operace jsou nyní dostupné i pro soustružnicko/frézovacím stroje, poskytují tak rychlý a snadný přístup frézování v soustružnickém prostředí EdgeCAM
 
Ořezání dráhy v cílové hloubce
Klíčem k úspěšné výrobě je bezesporu efektivní využití inovačních technologií.  Vylepšení EdgeCAM 3D cyklů ve verzi 10.75, je zaměřeno na optimalizaci dráhy nástroje. Nová volba "Oříznout v cílové hloubce", odstraňuje nepotřebnou dráhu nástroje, čímž minimalizuje obráběcí čas a čas nutný pro výpočet cyklu.
 
Simulace stroje pro bezpečné obrábění
EdgeCAM Simulátor je nejmodernější nástroj, který simuluje a ověřuje (verifikuje) obráběcí operace, poskytuje realistickou prezentaci obráběcího procesu a umožňuje uživateli off-line odladění programů a maximální zvýšení produktivity stroje. V EdgeCAM Simulátoru je přesný model stroje se všemi hlavami, vřeteny a dalšími pohyblivými prvky pro podporu komplexní simulace obráběcího procesu.
 
Vylepšené vyhledávání útvarů
EdgeCAM 10.75 představuje nové vlastnosti pro modernizaci obrábění Solid modelů. Jsou to například funkce pro automatické vyhledání a rozpoznání útvarů jako jsou radiální díry na rotační součásti. To je obzvlášť výhodné pro soustružnicko/frézovací aplikace, ke tyto díry mohou být snadno obrobeny na jedno upnutí bez nutnosti složitého "rozbalování a nabalování" tvaru.
 
Síťová softwarová licence
EdgeCAM 10.75 nabízí možnost elektronické softwarové licence pro všechny síťové instalace. Přináší tak snadnější zprávu licencí při jejich rozmístění a/nebo odebrání, odstraňuje nutnost hardwarového klíče instalovaného na server a nabízí vysokou flexibilitu pro síťové uživatele.