EdgeCAM 11.00 - Říjen 2006

Výrazné rozšíření možností cyklu Nové díry
V souladu s rozšířením možností pro soustružnicko/frézovací centra, tento cyklus podporuje: Automatické rozpoznání děr na kuželových a válcových stěnách, redukující potřebu manuálního označení. Plně asociativní obrábění radiálních otvorů na kuželových a válcových stěnách. Automatické indexování nástroje na otvory. Vylepšené postupy při obrábění otvorů.
 
Dokonalejší obrábění Solid modelů
EdgeCAM 11 představuje nové možnosti pro obrábění Solid modelů: Podporu pro plně asociativní obrábění otevřených kapes. Obrábění otevřených kapes využívající EdgeCAM cykly Hrubování a Profilování na automaticky nalezených útvarech. Polohování Solid modelu do aktuální CPL - nyní snadno umístíte model do výchozí polohy pro frézování.
 
Vylepšená kontrola hranic pro frézovací cykly
EdgeCAM nabízí komplexní sortiment vysoce výkonných frézovacích strategií, které minimalizují obráběcí čas a maximalizují životnost nástroje, při zachování vysoké kvality povrchové úpravy. EdgeCAM 11 zahrnuje nová vylepšení, která umožní větší kontrolu nad dráhou nástroje.
 
Ostatní zlepšení
Kromě uvedených novinek, toto nejnovější vydání EdgeCAM obsahuje několik nových vlastností, navržených tak, aby zajistili rychlejší a efektivnější programování:
  • Nový nástroj pro optimální slučování a racionalizaci pracovních postupů.
  • Podpora pro soubory AutoCAD 2006.
  • Podpora Y-osy je nyní ve všech soustružnických konfiguracích.
  • Porovnávání obrobeného a cílového modelu v Simulátoru (dříve pouze v rychlé simulaci).
  • Aktualizace nápovědy pro EdgeCAM Zásobník nástrojů, Asistent technologie, Asistent zakázek a Manažer zakázek (česky v příští verzi).