EDGECAM 12.00 - Říjen 2007

Zkrácení obráběcích časů
Zahrnutí dalších vylepšení pro obrábění děr pro minimalizování pracovního pohybu mimo záběr  nástroje.

Nové strategie u soustružení
Do EdgeCAM 12.00 bylo zahrnuto vylepšení výplachu třísky u vyvrtávání hlubokých děr, což zvyšuje životnost nástrojů a zvýšení produktivity.

Funkčnost na Microsoft Windows Vista®
Kompatibilita s posledními technologiemi je jednou ze základních filozofií vývojářů EdgeCAM. Také podpora Microsoft SQL Server jako jednoho ze  základních kamenů při práci s databázemi u víceuživatelských aplikací a schopnosti integrace do dalších průmyslových informačních systémů jako ERP, měření nástrojů, atd.
 
Rychlejší programování v EdgeCAM
Cílem vývojářů EdgeCAM je co nejvíce stabilní a rychlý software, proto nová verze EdgeCAM 12.00 přináší opět další zlepšení v této oblasti. Pokračující práce směřující k dosažení maximálního výkonu při rychlém a snadném programování jsou obsaženy ve zlepšení výkonu v cyklech Hrubování a Profilování - zde bylo dosaženo snížení času nutného pro zpracování komplexních drah nástroje až o 50%!
 
Vylepšení EdgeCAM Manažera strategií
Vylepšením uživatelského prostředí jsou nové nástrojové lišty a barevné rozlišení uzlů.