EDGECAM 2009 R1 - Listopad 2008

Asociativní technologie
Automaticky počítá korektní rychlosti a posuvy pro generovanou dráhu nástroje a to  na základě kombinace nástroje, obráběného materiálu a specifikací obráběcího stroje. Rychlosti a posuvy jsou automaticky změněny pokaždé, když dojde ke změně kteréhokoli z parametrů.
 

EDGECAM také přichází s podporou další specifické konfigurace 5-osých strojů se šikmo se otáčející svislou hlavou a otočným stolem.

EDGECAM Manažer strategií
Rozšíření o podporu dvou-vřetenových soustruhů a soustružnicko-frézovacích center.
 
Spirálové frézování otvorů v EDGECAM
Podpora pro frézování otvorů spirálovým pohybem
 
Automatický výpočet aktuálního polotovaru
Je nově dostupný i pro režim soustružení. Polotovar je aktualizován po vytvoření obráběcích drah a lze jej využít pro následující cykly a operace.
 

Nový cyklus pro Zbytkové frézování podporuje všechny typy frézovacích nástrojů a jeho výpočet je nyní o více než 30% rychlejší.

Databáze nástrojů
Tomuto nástroji byla věnována velká pozornost vývojářů a bylo dosaženo lepšího uživatelského rozhraní, lepšího výběru nástrojů a významného zvýšení rychlosti práce s databází.
 
EDGECAM Solid obráběč
Nová schopnost zpracovat útvary podle předem daných logických pravidel, výsledkem čehož je zkrácení strojního času.