EDGECAM 2014 R1

EDGECAM 2014 R1 navazuje na předchozí verzi a rozšiřuje některé její nové funkce. Mimo to také přináší mnoho zcela nových funkcí. O některých z nich se můžete dočíst v následujícím přehledu.


Nový grafický systém - Ve verzi 2014 R1 se poprvé objeví nový grafický systém, který je modernější a má vyšší výkon. To pomůže novým i stávajícím uživatelům ve zrychlení práce se složitými modely nebo většími sestavami. Rychlost renderování snímků za sekundu byla zvýšena 3x až 4x oproti předchozí verzi.


Použití aktuálního polotovaru a upínačů při výpočtu frézování díry - přejížděcí i odměřovací úroveň u cyklu pro frézování díry je nově možné zadávat asociativně nejen k modelu nebo obráběnému útvaru, ale také k polotovaru a upínačům.


Nový cyklus pro srážení hran - Pro usnadnění srážení a odjehlování 2D i 3D hran byl přidán zcela nový cyklus, který lze použít na drátovou geometrii, geometrii útvarů, řídících profilů, i na hrany objemových modelů. Cyklus dokáže načítat parametry sražení frézovacích útvarů a lze v něm také zadávat bod kontaktu nástroje s obráběnou hranou. To usnadňuje práci a nahrazuje nutnost definice cílové hloubky obrábění.


3D korekce - Nově mají uživatelé možnost aktivovat mimo 2D korekce i 3D korekci, a to ve všech těchto dokončovacích cyklech:

  • řádkování
  • profilování
  • konstantní drsnost
  • zbytkové
  • tužkové
  • 2D dráha na plochu
  • koncentricky
  • pružné řádky
  • kruhové plošné tvary

3D korekci je možné využít s nástroji typu: kulová fréza, válcová fréza a válcová zaoblená fréza a pouze s licencí frézování profesionál.


Technologie OnaAricut - V prostředí drátového řezání byla přidána databáze technologií pro stroje OnaAricut. Díky tomu mohou uživatelé přímo volit technologie z databáze EDGECAM, které přesně odpovídají technologiím na stroji, což výrazně zvyšuje efektivitu přípravy NC programu. Stejným způsobem jsou dostupné technologie i pro ostatní značky strojů.


Nová značka souřadného systému - EDGECAM 2014 R1 přináší po mnoha letech novou značku CPL roviny (souřadného systému), která je názornější a lépe zobrazuje jednotlivé osy a směry rotací okolo os.


NC editor - Do verze EDGECAM 2014 R1 byl zařazen kompletně přepracovaný NC editor, který nabízí moderní prostředí a mnoho nových funkcí.


Dynamické zakázkové listy - Jako náhrada stávajícího systému správy a zobrazování zakázek pomocí Manažera zakázek a Listů zakázek byla nyní zařazena aplikace Dynamické listy zakázek. Způsob generování jednotlivých listů zakázek je zde zcela jiný, což mimo jiné umožňuje několikanásobné zvýšení rychlosti přístupu k zakázce, interaktivní vyhledávání zakázek v reálném čase apod.