EDGECAM 2015 R1 je již plně transformován do prostředí Workflow. Prostředí Workflow bylo dotaženo do finální podoby a funkčnosti. V této verzi najdete mnoho nových prvků pro nastavení tohoto moderního pracovního prostředí.

 

Nový cyklus Waveform hrubování (soustružení) - Za použití Waveform technologie pro hrubování byl vyvinut nový hrubovací cyklus pro soustružnický nástroj s kruhovou destičkou, která je při obrábění touto technologii zatížena konstantně.

 

Nový cyklus Gravírování - Tento nový cyklus umožňuje gravírovat geometrii úhlovou nebo kulovou frézou.

 

Ukončení dráhy v cyklu Dokončení dle profilu - V cyklu Dokončení dle profilu lze nyní dráhu omezit funkcí Ukončit na úrovni X,Z.

 

Označení plochy modelu (Plošné cykly) - Nová volba Označit plochy tělesa byla přidána do záložky Základní cyklů: Řádkování, Profilování, Příčná drsnost, Zbytkové a Tužkové frézování. Po zatržení této volby lze označit plochu modelu pro obrábění. Všechny ostatní plochy modelu budou automaticky chráněny.

 

Pořadí obrábění útvarů (cyklus Hrubování a Profilování) - Do karty Provedení dialogů hrubovacího a profilovacího cyklu byly přidány volby Optimalizovat dráhu a Tolerance řádkování.

 • Pořadí obrábění útvarů– tato volba umožnuje vybrat z několika strategií pořadí obrábění.
 • Tolerance řádkování– Velikost šířky pásu řádku či sloupce určující zda bude útvar obroben v daném řádku/ sloupci.

 

Synchronizace vybraných nástrojových hlav - Do dialogu Synchronizace hlav byla přidána nová volba Vybrat hlavu, ve které lze zvolit nástrojové hlavy k synchronizace a ostatní hlavy ponechat nesynchronizovány.

 

Doplňkové CPL roviny v soustružnickém prostředí - Po založení obráběcího postupu v prostředí soustružení jsou vytvořeny doplňkové CPL roviny:

 • Pro hlavní vřeteno – Zadní reverzní ZX a Zadní reverzni axiální; tyto CPL roviny jsou stejné jako Reverzni ZX a Reverzní axiální s počátkem posunutým na zadní čelo obrobku.
 • Pro vedlejší vřeteno – ProtivřetenoReverzní Axiálnía Protivřeteno Radiální; tyto CPL roviny jsou umístěny na přední straně obrobku.

 

EDGECAM Workflow Solids (EWS)

 • EWS - Mnohoúhelník - byl přidán nový nástroj mnohoúhelník, který lze definovat polohou jeho středu, počtem stran a poloměrem.
 • EWS - Lineární a kruhové pole útvarů - byly přidány možnosti tvorby kruhového a lineárního pole útvarů. Umožňují vytvářet kopie útvarů (např. pole děr), kruhová pole útvarů a lineární pole útvarů.
 • EWS - Vnitřní a vnější závit - umožňuje tvorbu vnitřních a vnějších závitů
 • EWS - Zkosení a zaoblení v dialogu Vysunutí - Funkce vysunutí byla vylepšena o možnost přidat Zkosení a/ nebo Zaoblení na počátek/konec vysunutí (Přidat nebo Odečíst).
 • EWS - Posunout - usnadňuje konstrukci ve 2D. Obsahuje tyto možnosti - Posun, Rotace, Zrcadlení
 • EWS - Import formátu DXF/DWG
 • EWS - Tvorba roviny náčrtu - Na plochách modelu je nyní možné vytvářet rovinu náčrtu a díky tomu lze konstruovat daleko složitější a komplexnější modely.

 

Vylepšení

 • Part Modelář - Do procedury Žebrování mezi stěnami byla přidána nová možnost Sjednocení vrcholů – Posunutí, pomocí které se lze posunout k následujícímu vrcholu profilu pro sjednocení.
 • Simulátor - Pro lepší názornost lze nyní drátové řezání simulovat v Simulátoru EDGECAM
 • Zásobník nástrojů
  • Podpora více nástrojových hlav - lze určit nástrojovou hlavu, do které má být nástroj umístěn
  • Volba "Není řezný nástroj" - slouží k označení nástroje, který není určen pro třískové obrábění jako např. štětce, nástroje pro vroubkování, rýhování apod.