EdgeCAM 7.50 – Leden 2003

Rovné 3D řádky přes plochy – Umožňuje vyloučit rovinné oblasti a kolmé stěny. Ve spojení s Dokončením rovinných oblastí uvolněných od verze 6.75 je možno docílit zlepšení drsnosti povrchů a redukovat čas obrábění.

Tužkové frézování – nově nabízí vícenásobný průchod nástroje a podporu pro Granite a STL model.

Dokončení zbytků – nová možnost volby závěrečného průchodu nástroje tužkovým způsobem na spojnicích ploch.

Interface pro 3D polohovací zařízení – umožňuje ovládat PC oběma rukama, což zrychluje programovací proces.

Náhled souborů – náhledové obrázky při dialogu otevírání souborů umožňují snadnou identifikaci dílů.

Informační okno – informace o prvcích je nyní nově zobrazena tak, že je možno ji pomocí schránky použít pro další dialogy.

EdgeCAM Manažer strategií – nově zahrnuje šablonový soubor a umožňuje vkládat rozhodovací otázky k uzlům.

EdgeCAM Simulátor – nová volba metalického zobrazení.