EDGECAM Version 8.5 - February 2004

Nový cyklus Dokončení profilem – Nový cyklus pro obrábění 2D geometrie, volných ploch i solid modelů, nabízející integrované řešení pro všechny typy geometrie s pokročilými možnostmi pro definici Startu a konce profilu, novou strategií pro obrábění rohů a spirálové dokončení.


Zlepšení v Hrubovacím cyklu – Nová volba 'Trochoidní' vloží spirálový pohyb pro eliminaci záběru plnou šíří nástroje. Adaptivní zbytkové hrubování umožňuje obrábět pouze zbytkový materiál po větším hrubovacím nástroji s možností výběru předchozí hrubovací dráhy.


Zlepšení v cyklu Dokončení rovinných ploch – Tento cyklus nyní umožňuje obrábění otevřených oblastí jako uzavřené a podporuje zbytkové obrábění.


Chráněná plocha – Nová volba v cyklech Dokončení profilem a Dokončení 3D řádky vyloučí označenou plochu z obrábění.


Zlepšení šablon v konstruktéru postprocesorů – Podpora pro proti-vřeteno a B osu v soustružnických konfiguracích. Nové adaptivní šablony.


EdgeCAM Zásobník nástrojů – Specifické řezné parametry nástroje mohou být nyní uloženy přímo s nástrojem a automaticky přeneseny do cyklů. Toto připouští standardizaci výrobních postupů a redukuje množství vstupních informací, které je uživatel nucen vkládat do dialogu cyklů, tím se zkracuje čas nutný pro programování dílce.


EdgeCAM Simulátor – Automatické použití naposledy použitých parametrů nastavení zobrazení.


EdgeCAM Part Modelář 2.5 – Nová verze přináší další možnosti parametrického modelovní Solid modelů, jako jsou vazby a podpora tabulek.