EDGECAM Version 8.75 - May 2004

Čas generování CNC kódu byl zredukován o 30% – EdgeCAM 8.75 dramaticky snižuje čas potřebný pro generování CNC programu a to až o 30%!


Možnost aktualizace klíče přes Internet - Nový mechanizmus k vyhledávání aktualizačního souboru přes EdgeCAM web stránku zajistí, aby zákazníci měli vždy k dispozici aktuální aktualizační soubor.


Interaktivní internetová podpora – Zákazník se může připojit na obousměrnou interaktivní podporu mezi zákazníkem a technickým inženýrem přímo v Pathtrace.


Rozšíření možností při tvorbě polotovaru/úpinky – Geometrie je automaticky umístěna do nové vrstvy pro polotovar nebo úpinku. Nový dialog také nabízí volbu barvy a typu čáry pro polotovar/úpinku. Proto již není nutné nastavení těchto parametrů před tvorbou geometrie pro polotovar-úpinku.


Signalizace polohy vřetene v časovém diagramu – Verze EdgeCAM 8.75, přináší další zlepšení v zobrazení instrukcí přidáním nových ikon, které signalizují kdy je a není hlavní a vedlejší vřeteno ukotveno.