HELPDESK Nexnet

helpdesk.nexnet.cz

Technická podpora je určena pro všechny zákazníky společnosti Nexnet, a.s. Přednostně řešíme technické dotazy zákazníků s platnou aktualizací.

 

HELPDESK NEXNET

HELPDESK NEXNET byl zaveden za účelem poskytování co nejlepší podpory všem zákazníkům Nexnet v ČR a SK. Našim cílem je včasná a efektivní podpora a neustálé zlepšování úrovně služeb zákazníkům.

Nový HELPDESK nahrazuje oba původní portály (NEXNET eSupport,  NEXNET Zákaznický portál)

Portál umožňuje zakládat a spravovat jednotlivé požadavky a návrhy na zlepšení jednotlivých produktů. V rámci co nejrychlejšího řešení Vašich požadavků je nevhodnějším způsobem založit tiket v patřičné sekci a k němu přihrát co nejvíce souvisejících informací a dat.  Na základě řešených dotazů je vytvářena knihovna řešení, která nabízí rychlou a přehlednou pomoc v databázi technických řešení.  Každý problém (Ticket) má unikátní číslo (ID), podle kterého je zařazen do databáze, což umožňuje jeho snadné vyhledání.

NEXNET, a.s. zodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb, proto je naším cílem využití služeb helpdesku všemi zákazníky jako primárního komunikačního kanálu.

CO HELPDESK NABÍZÍ?

Zakládání dotazů přes ticket –  můžete zadávat své požadavky elektronickou formou. Po jejich zpracování má zákazník k dispozici řešení problému, včetně kompletní historie komunikace s techniky.

Znalostní databáze –  manuály, návody a videa, které Vám pomůžou k efektivní práci s našimi CAD/CAM systémy, novinky ve verzích, instalační soubory pro všechny naše software a jejich opravné balíčky

Zálohy Vašich postprocesorů, licenčních souborů, maker a ostatních programů.

Minimální HW a SW požadavky našich produktů

Pro lepší orientaci na portálu doporučujeme navštívit znalostní databázi, kde v sekci první kroky najdete základní informace o našem HELPDESKu.


ŠKOLENÍ

Naší filozofií je poskytnout zákazníkovi veškeré potřebné znalosti k tomu, aby mohl software přesně nastavit a přizpůsobit svým potřebám a využít tak jeho přínos v maximální možné míře. Abychom uspokojili náročné požadavky našich zákazníků, máme 4 plně vybavené učebny ve Zlíně, Uherském Brodě, Brně a Praze

Školíme vždy jen jednu firmu a naší snahou je přizpůsobit osnovu přesně dle požadavků zákazníka a podřídit se charakteru výroby dané firmy.

DOTACE NA VZDĚLÁVÁNÍ: PROJEKT POVEZ II

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Podrobnější informace na: https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s realizací školení přes POVEZ II.