PDFEDGECAM 2016 R1 - novinky

Vylepšení obrábění

Hrubování na profil – nová strategie Hrubovat po rampě

K cyklu hrubování na profil byla přidána strategie Hrubovat po rampě:

 • Metoda Hrubovat po rampě se obvykle používá k obrábění hlubokých dutin.
 • Kontaktní bod na destičce se neustále mění, díky čemuž je možné se vyhnout vzniku zubů.
 • Od počátečního bodu se nástroj zařezává do materiálu do hloubky odpovídající hloubce záběru a neobrobený klín se odebere při návratu.
 • Úhel rampy je řízen hloubkou záběru.
 • Nástroj se před pokračováním obrábění vrátí do bodu na dráze nástroje, odkud vyjel.

Dokončení zápichu – volitelné předdokončení

Pro tuto verzi jsme přidali možnost Předdokončení před provedením tradičních záběrů dokončení zápichu.

Podpora strojů s naklápěcí hlavou a otočným stolem u strojů MTM

V této verzi pracujeme na plné podpoře strojů s naklápěcí hlavou a otočným stolem pro stroje MTM (frézovací stroje se soustružnickými funkcemi)

Sražení hran – korekce na poloměr

K cyklu Sražení hran byla přidána korekce na poloměr s novými parametry Korekce a Registr korekce na kartě Základní.

Cyklus obrábění děr – vylepšené vyhýbání se kolizím

Cyklus obrábění děr byl vylepšen, aby prováděl inteligentní zvednutí a vyhnul se při pohybu mezi dírami upínkám a následně znovu provedl sestup do zadané bezpečné výšky.

Chytrý kombinovaný 2osý a 4osý cyklus drátořezu

Byl přidán chytrý kombinovaný 2osý nebo 4osý cyklus drátořezu jako doplněk stávajících cyklů drátořezu.

Bezpečné najetí při 5osých rotačních vyjíždění

Pokud bude při 5osém cyklu nástroj muset provést velký pohyb pod úhlem větším než hodnota v poli Mez úhlové změny, provede rychloposuvem odjezd od součásti, provede pohyb pod úhlem tak, aby zůstal v mezích, a následně provede posuv na součást.

V této verzi byl posuv směrem dolů rozdělen na rychloposuv následovaný posuvem o délce určené novou možností Bezpečné najetí (pokud je zadána).

Pohyby tak budou rychlejší, ale stále bezpečné.

 


Vylepšení útvarů

Podpora komponent s jedním objemovým tělesem u modelů ACIS

Možnost Úhel rozpoznané díry u rozpoznávání útvarů

V této verzi byla přidána nová možnost Úhel rozpoznané díry do okna Možnosti vrtání na kartě Frézování. Je tak možné definovat minimální úhel, od kterého budou díry rozpoznány.

Vylepšení prostředí

Obrázky v dialogových oknech (frézovací cykly)

V rámci procesu vylepšování uživatelské příjemnosti softwaru byly do následujících obráběcích cyklů přidány obrázky a nápovědné texty:

 • Řádkování
 • Tužkové frézování
 • Frézování čela plochy
 • Frézování rovinné plochy
 • Konstantní drsnost

Vylepšení Simulátoru

Test Simulátoru pro oddělení materiálu a odstranění odpadu drátořezu

V průběhu procesu drátořezu se od hlavního tělesa mohou oddělit odpadní části materiálu:

 • Uživatel potřebuje vědět, zda a v jakém směru je možné tento odpad oddělit.
 • U složitých 3D tvarů není vždy jasné, zda je možné oddělení provést.
 • Je také nutné vědět, zda oddělený materiál nespadne do stroje a nepoškodí jej.
 • To je lepší zjistit při CAM simulaci, než při zpracování na stroji, kde může každá chyba stát hodně peněz.


EDGECAM Workflow Solids

Nástroj pro 2D offset v prostředí skici

V této verzi jsme zavedli nástroj pro 2D offset v prostředí skici, pomocí kterého může uživatel provést offset geometrie ve skici a urychlit tak konstrukci a ořezávání podobné geometrie.

Možnost úpravy kóty bez nutnosti ukončení příkazu

V předchozích verzích bylo při úpravách kót v rámci kótování nutné nejprve ukončit spuštěný příkaz.
V této verzi je možné kóty upravovat i bez ukončení příkazu.

Správce rovnic vazeb pro 2D kóty

V této verzi jsme zavedli Správce rovnic vazeb pro 2D kóty. Pokud ve 2D skice kliknete na kótu, která souvisí s jinou kótou, budete nyní moci příslušnou rovnici upravit kliknutím na možnost Správce vazeb v zobrazeném dialogovém okně.

Přichytávání nástrojů ve skici pod běžnými úhly

V této verzi jsme k příkazu Kružnice přidali možnost Nastavit průměr/poloměr, pomocí které lze do skici přidat více shodných kružnic.