Dokončení zápichu - sekundární vyjetí a najetí

Frézování čela plochy a nová nastavení strategie a přejezdů


Nové měřicí cykly a body detekované v útvarech


Nově možnost profilování rybinovou frézou


EDGECAM 2021.0


EDGECAM 2021.0 v češtině si můžete stáhnout na našem Helpdesku v sekci Znalostní databáze ZDE

Z novinek této verze se můžete těšit například na následující:

  • Frézování čela plochy - tento cyklus získal vylepšení ve formě nové strategie obrábění „zvenku dovnitř“, přibyla taktéž volba „ucelené zóny najednou“ a také možnost odfrézovat „přesah hrany“.
  • Simulátor - nová verze přináší navýšení rychlosti a výkonu. Zrychlené načtení součásti při otevření Simulátoru, znatelnější plynulost při načtení složitějších obrobků a také stabilnější chování aplikace samotné.
  • Dokončování zápichů bylo na přání mnoha zákazníků rozšířeno o novou funkcionalitu sekundárního najetí a vyjetí. Díky tomu má uživatel mnohem lepší kontrolu nad drahami nástroje při druhotném najetí/vyjetí do záběru a minimalizuje se riziko vzniku kolize obrobku nebo sklíčidla.
  • Hrubování WAVEFORM je nyní ještě rychlejší v procesu regenerace a generování drah, což se projeví při práci na PC s vícejádrovým procesorem.
  • Frézování profilováním - nově je možnost použití profilování i za pomoci rybinové frézy, a to i výběrem ploch z modelů. Lze tak snadno vytvářet různá sražení na hranách u frézovaných/vrtaných otvorů i u negativních ploch.

Z dalších všeobecných vylepšení můžeme zmínit například časovou odezvu při odstranění části geometrie (potřebné i nepotřebné) u technologií s velkým počtem obráběcích cyklů. Nově je odezva takřka okamžitá.

Stejně tak se oproti předchozím verzím zásadně zkrátilo časové okno při zapínání/vypínání viditelnosti jednotlivých hladin s více komponenty.

V nastavení přibyla funkce „Compress file“ neboli komprimovat soubor, která má za následek snížení rychlosti opakovaně spouštěného Simulátoru až o 70 %. EDGECAM vytvoří STL model součásti, který se stane součástí ukládaného PPF souboru.

Cyklus kontroly je nyní rozšířen o 8 nových detekčních cyklů a body pro tyto cykly vytvořené se nově zobrazují mezi detekovanými útvary.

MTM (Multi-task machines) již podporují i nástroje v úhlové hlavě včetně korektního zobrazení v prostředí Simulátoru.

Konstruktér postprocesorů nyní umožňuje tvorbu kinematiky pro lineární soustružnická centra s velkým počtem nástrojů. Uživatel tak může nejen specifikovat nástroje na dané věžové hlavě, ale také vše korektně zkontrolovat v prostředí Simulátoru.

 

Kompletní výpis novinek ve verzi 2021.0 naleznete v tomto článku.