NCSIMUL Monitor
NCSIMUL Monitor
NCSIMUL Monitor
NCSIMUL Monitor
NCSIMUL Monitor
NCSIMUL Monitor

NCSIMUL Monitor

Software pro sledování stavu CNC strojů v reálném čase

NCSIMUL Monitor sleduje stav CNC strojů, buď ručně z NC konzole, nebo automaticky. Poskytuje nativní podporu OPC, mezinárodního standardu interoperability pro průmyslovou automatizaci.

Stav strojů lze hlásit v reálném čase s podrobnostmi o výstupech, poruchách, odstávkách, nastaveních atd. Tato data lze použít k vytváření zpráv o činnosti ve formě tabulek nebo grafů, které umožňují analyzovat konkrétní situace a efektivněji plánovat výrobu. Hlášení o stavu také umožňuje provádět scénáře kvality a sofistikovanější procesy dohledu. Při propojení s ERP nebo balíčkem pro řízení výroby, který poskytuje vazby na pracovní/plánované zakázky, poskytuje modul jediným kliknutím zpětnou vazbu o míře produktivity (OEE*, ORR*, EIRR*).

 

Problémy, se kterými se potýkáte:

 • Chyby způsobené ručními zásahy do NC kódu.
 • Časově zdlouhavý přenos NC programů do CNC strojů.
 • Ručně provedené změny nejsou sledovány a verzovány.
 • Je používáno více způsobů přenosu programů do strojů.
 • NC program nahraný do stroje není v poslední verzi.

 

Výhody systému NCSIMUL:

 • Sledování stavu strojů, v reálném čase, s detailními výstupy, chybami, nastavením atd.
 • Zvýšení produktivity strojů.
 • Snadnost použití, omezení počtu chyb zaviněných lidským faktorem.

 

Stručný přehled funkcí:

 • Sledování strojů v reálném čase: stav stroje (výstupy, chyby, prostoje, nastavení atd.) a upozornění při nečinnosti.
 • Automatické generování reportů: report aktivity, situační analýza a na zvýšení produktivity.
 • Podporovány jsou všechny typy NC propojení a standardy (RS232, Ethernet, NFS, Mazak atd.).
 • Podpora pro NFE60-180 indikátory: Celková efektivita zařízení (OEE), Celková míra návratnosti (ORR), Ekonomická interní míra návratnosti (EIRR).