EDGECAM 2022.1 v češtině a kompletní výpis novinek s podrobnostmi si můžete stáhnout na našem Helpdesku v sekci Znalostní databáze ZDE

 

Obecná vylepšení

Podpora aplikace SOLIDWORKS 2022

Aplikace EDGECAM byla aktualizována a podporuje aplikaci SOLIDWORKS 2022.

 

Podpora aplikace CADLinks pro aplikaci Inventor 2022

Aplikace CADLinks byla aktualizována a podporuje aplikaci Inventor 2022.
 

Obráběč těles pro Granite – aktualizace na verzi V8

Ačkoli podpora Obráběče těles pro Granite byla ukončena a nahradil ho Obráběč těles pro Creo, je nutné stále podporovat stávající zákazníky s verzí Granite. Rozhraní API Granite bylo proto aktualizováno na verzi V8.
 

Vylepšení EWS jako STEP

V průběhu vývoje aplikace EDGECAM 2022.1 jsme různě vylepšili příkaz Uložit EWS jako STEP z aktualizací softwaru ve verzi 2022.0. Při ukládání modelu EWS aplikace EDGECAM nyní vytvoří soubor XML s dalšími údaji PMI, například s informacemi o díře se závitem. Je to podobné jako u souboru XML vytvořeného aplikací CADLinks pro aplikace Inventor a SOLIDWORKS. To znamená, že když použijete rozpoznávání útvaru v aplikaci EDGECAM, lze k útvarům přidat data závitu souboru STEP.
Pokud soubor STEP načtete do aplikace DESIGNER a uložíte ho pod stejným názvem, bude soubor XML stále platný a použije se při rozpoznávání útvarů v souboru VDF. Přejmenujte soubor XML, pokud byl VDF uložen pod jiným názvem. Pokud je uložen v jiné složce, přesuňte soubor XML do stejné složky.
 

Soubory STEP, které nejsou objemovými modely a tvořeny jen pomocí ploch

Vytvořený soubor STEP občas není uzavřeným objemovým modelem. Pokud se to stane, lze tento typ sešít do uzavřeného objemového modelu pomocí možnosti Sešít plošné v aplikaci DESIGNER. Pokud je VDF uložen pod stejným názvem jako soubor STEP, použije se soubor XML při rozpoznávání útvarů.
 

Důležité informace

Podpora systému Windows 11

Nyní je podporován systém Windows 11.

 

Ukončení podpory 5osých cyklů na základě PDI

Z instalace aplikace EDGECAM byly odstraněny 5osé cykly založené na PDI:

  • 5osé odebírací cykly,
  • 5osé vrtací cykly,
  • 5osé drážkovací cykly.

 

Server Zásobníku nástrojů – instalace serveru SQL Server 2014 SP3

U nových instalací bude server Zásobníku nástrojů aplikace EDGECAM instalovat server SQL Server 2014 SP3. Dříve se instaloval server SQL Server 2014 SP1. Verze SP1 dosáhla konce své platnosti a verze SP3 je podporována do července 2024.

 

Podpora EWS ukončena

EDGECAM WORKFLOW SOLIDS (EWS) byl řešením pro modelování těles pro zákazníky aplikace EDGECAM, kteří požadovali jednoduchý způsob, jak vytvářet upínky, modely polotovaru a 3D reprezentaci příslušenství prvků obráběcího postupu.

DESIGNER, CAD aplikace nové generace pro obrábění, nabízí novou úroveň funkcí, snadného použití a výkonu. Protože DESIGNER zpřístupníme všem zákazníkům aplikace EDGECAM s platnou licencí, ukončili jsme podporu EWS v aplikaci EDGECAM.

EDGECAM 2022.1 již nebude EWS podporovat. Uživateli se zobrazí oznámení, že vybraný soubor PPF nelze v této verzi otevřít a navrhne se mu otevření ve verzi 2022.0 pro ruční zpracování. Aplikace EDGECAM 2022.0 je poslední verzí s podporou EWS. Pokud budete chtít otevřít stávající soubory PPF s modely EWS , bude vyžadována následující licence modulu: ENEWS - M „Modul EDGECAM EWS“. Tato licence bude zdarma a bude dostupná všem stávajícím uživatelům aplikace EDGECAM na vyžádání, nebude však dostupná novým zákazníkům. Zákazníkům, kteří se pokusí EWS spustit ve verzi 2022.0 bez licence, se zobrazí upozornění, aby nás kontaktovali, a získají desetidenní časový prostor. Tato verze přináší příkaz Uložit EWS jako STEP, který lze spustit z aplikace EDGECAM nebo pomocí dávkového souboru příkazového řádku.

 

Další