5osé frézovací centrum Kovosvit MCU 700 powerOdlitek v upínacím přípravku připravený k obráběníObrobené dílce do převodovekObrobené odlitky převodovek připravené pro montážŘez jednou z převodovek vyrobených v IG WatteeuwUkázka obrobených částí převodovkyHotové a zabalené převodovky připravené pro expedici

EDGECAM a výroba převodovek ve firmě IG Watteeuw

Společnost IG Watteeuw ČR s.r.o. je součástí skupiny BMT Group, sdružující strojírenské společnosti, zasahující např. do sklářského a leteckého průmyslu, či do průmyslové výroby ozubených kol, soukolí a mechanických systémů. Brněnský závod IG Watteeuw ČR s.r.o. se specializuje na výrobu dílů pro převodové skříně a pro vlastní montáž převodových skříní.  Vyrábí a montují se zde převodové skříně pro vlaky, metro a tramvaje, v menší míře také pro lanovky a další průmyslové aplikace.

Největšími zákazníky IG Watteeuw ČR s.r.o. jsou giganti jako Bombardier, Alstom, Siemens, Hitachi či Hyundai Rotem. V Brně se vyrábí převodovky i pro některé z produktů plzeňské Škody Transportation, ale také pro lanovky z dílny italské společnosti Leitner.

I na trhu, kde působí IG Watteeuw, neustále přibývá silná konkurence, což nutí všechny maximálně optimalizovat výrobní procesy. Divize IG Watteeuw má však velkou výhodu v tom, že pro svou výrobu zvolili CAD/CAM software, který jim pomůže před konkurencí udržet náskok. Zakoupili CAD/CAM software EDGECAM a my jsme si o tom povídali s panem Josefem Ondráškem, vedoucím výrobní technologie brněnského závodu IG Watteeuw.

Firma IG Watteeuw využívá v technologii a výrobě CAD/CAM systém EDGECAM. Firma disponuje horizontálními a vertikálními soustruhy řady V Turn taiwanského výrobce Victor Taichung, včetně variant s poháněnými nástroji a řídicím systémem Fanuc. Dále horizontálními obráběcími centry německého výrobce FFG s řídícím systémem Sinumerik, horizontálním obráběcím centrem OKK 500 japonského výrobce OKK s řídícím systémem Fanuc, vertikálním obráběcím centrem V205  taiwanského výrobce Victor Taichung, také s řídicím systémem Fanuc a v neposlední řadě také 5osým obráběcím centrem MCU 700 výrobce Kovosvit MAS, s řídicím systémem Sinumerik.

Zeptali jsme se tedy: jak fungují všechny tyto stroje a řídicí systémy v kombinaci s CAD/CAM softwarem EDGECAM?

Pan Ondrášek nám odpověděl, že: „ve spojení se všemi stroji funguje EDGECAM bez problémů.“ To je dobrá zpráva.

A co postprocesory pro jednotlivé stroje?

p. Ondrášek: „Naše postprocesory byly vytvářeny na zakázku, neboť naše požadavky vzhledem k jistým specifikům obrábění součástí pro vlakové převodovky nebylo možno pokrýt standardními postprocesory. Veškeré požadavky byly vždy konzultovány s pracovníky firmy NEXNET, a.s. a to z důvodu dopřesnění požadavků a prověření reálnosti jejich zpracování do finální podoby. Naše nestandardní požadavky byly hlavně v oblasti použití úhlových hlav při frézování, výpočtu přípravného času pro obrábění na základě počtu nástrojů a času běhu programu (tzv. SETUP Time) a opakovacích smyček pro frézování.  Kladli jsme velký důraz na zachování obráběcích cyklů použitých v řídicích systémech strojů. Tyto cykly jsou pro naši výrobu velmi efektivní a spolehlivé. Pracovníci firmy NEXNET, a.s. stejně jako systém EDGECAM byli schopni nabídnout přijatelné řešení pro zachování obráběcích cyklů. Všichni ostatní potenciální dodavatelé CAD CAM softwarů toto viděli jako zásadní problém.“

O: Jak dlouho jste vybírali ten správný CAD/CAM?

p. Ondrášek: „Nový CAD/CAM jsme s určitými přestávkami vybírali od r. 2008. K zakoupení EDGECAMu nás vedla nutnost zkrátit potřebný čas na zpracování nových projektů.
Ve finále zvítězila nabídka firmy NEXNET, a.s., která při porovnání s konkurenční nabídkou, byla technicky lépe řešená, obsahovala českou lokalizaci a také cenový rozdíl byl dosti výrazný. Výrazný podíl na našem rozhodnutí měla i schopnost zástupců firmy NEXNET, a.s. odpovědět na každý technický dotaz a v reálu předvést zpracování našich reálných dílů v prostředí EDGECAM.“

O:  EDGECAM jste zakoupili v roce 2012. Jak vypadala tvorba technologie před nasazením EDGECAMu?

p. Ondrášek: „Do r. 2012 jsme používali softw. CAM2000 (fy. Vandenbussche Belgie) který nedisponoval možností načítat 3D modely obrobků a taktéž simulace obrábění byla možná pouze pro 2 osy. Jakákoliv kolize nebyla detekovatelná.“

O: Takže po nasazení EDGECAM se situace asi značně změnila, že?

p. Ondrášek: „S pořízením EDGECAMu se programování změnilo zásadně – nyní pracujeme pouze se 3D modely vytvářenými naší konstrukcí a stejné podklady používá i naše oddělení kvality pro měření obrobků ve 3D. Simulace věrně zobrazuje reálné obrábění a případné kolize můžeme včas odhalit.“

O: A co provázanost technologie s konstrukcí? Využíváte nativní načítání 3D modelů a sestav z vašeho CAD do prostředí EDGECAM?

p. Ondrášek: „V současné době používáme Creo 2 ( dříve Pro-E) . Výhody provázanosti společně s EDGECAMem jsou víc než zřetelné, jednotnou dokumentaci ve 3D formátu  používají postupně všechny zainteresované oddělení – konstrukce, pevnostní výpočty, technologie, kontrola…
Nyní u nás pracují s EDGECAMem 4 programátoři (dva specialisti pro soustružení a dva pro frézování). Navíc na EDGECAM přechází i naše sesterské firmy v Belgii, Rumunsku, USA a Číně“.

O: A co simulace a kontrola kolizí v EDGECAMu?

p. Ondrášek: „Simulaci a kolizní kontrolu vzhledem k jejich vypovídací hodnotě používáme vždy, ať se jedná o nový program nebo pouze o jeho úpravu. Ve srovnání s předchozím sw CAM2000 došlo k omezení možných kolizí de facto na nulovou hodnotu.
Jednou z našich významných a zajímavých zakázek je projekt lokomotivní převodovky pro zákazníka v Kazachstánu. Celá souprava se pohybuje v extrémních klimatických podmínkách (od -50 st. C až do 50 st. C) což kladlo velké nároky na návrh, výrobu a náročné testování převodovky.  EDGECAM nám pomohl zpracovat tuto zakázku v krátkém čase a bez zbytečných komplikací ve výrobě. Vzhledem k hmotnosti skříně převodovky 275kg a čistému času obrábění 5hodin bylo extrémně důležité odladit výrobu „na první dobrou“ bez neshodných výrobků.
V současné době realizujeme projekt obrábění odlitků velkých převodových skříní pro vlaky a další průmyslové aplikace za pomocí obráběcího centra NBH 1200 – největšího z výrobní řady koncernu FFG. Stroj byl nainstalován v průběhu června tohoto roku. Pro tento stroj budeme opět potřebovat na míru odladěný postprocesor EDGECAM. S přístupem pracovníku firmy Nexnet jsme spokojeni a mohu říct, že za roky naší spolupráce jsou naše vztahy vždy na dobré a přátelské úrovni.“


 

 

Předchozí | Další