Výlisky hlav klíčů pro zámkové systémy na zabezpečení automobilů
Forma na plastové díly pro železniční modely v prostředí EDGECAMu
Srovnání klíčů a dílků pro železniční modely

I malý český rodinný podnik může dokázat velké věci

Výroba velmi složitých vstřikovacích forem pomocí CAD/CAM systému EDGECAM

 

Spolehlivý dodavatel vstřikovaných součástí z termoplastů, výrobce přesných CNC frézovaných vstřikovacích forem ze speciálních duralových slitin, a mnoholetý spokojený uživatel CAD/CAM systému EDGECAM, to je společnost Suchomel PLASTY, s.r.o.

 

Začátky v koupelně

Rodinná firma Suchomel PLASTY s.r.o. nabízí své nástrojařské a plastikářské služby již téměř 40 let. První výlisek spatřil světlo světa v roce 1983, a to na ručně vyrobeném lise umístěném v koupelně činžovního domu. Výrobek se produkuje dodnes.

Během let 1997-2001 se pan Suchomel zabýval výrobou forem na volanty pro Škodu Mladou Boleslav a VW pro firmu Volant Počernice. „Formy jsme vyráběli pomocí nástřiku kovu od německé firmy HEK, přičemž se nám podařilo dosáhnout až 20násobné životnosti forem vyráběných v mateřské firmě v Německu. Tato činnost byla ukončena přestěhováním výroby volantů do Rumunska.“ vysvětluje pan Suchomel.

„Následně jsme se začali specializovat na malosériovou výrobu výlisků z termoplastů. Vyráběli jsme malé vstřikovací formy pomocí hloubičky, výlisky se vyráběly na vstřikovacím lise BabyPlast. Jednalo se o díly pro modeláře, do zdravotnictví, pro výrobce elektroniky, a největším zákazníkem byl Ravak Dubna Rusko, pro kterého jsme vyráběli díly na sprchové kouty.“

 

Obrat ve výrobě

Zásadním zlomem ve výrobě bylo pořízení 3osé CNC frézky na výrobu forem jako náhrada za pracné jiskření na hloubičce. „Dosud jsme elektrody vyráběli na klasické frézce a složitější tvary, včetně vložek na ozubená kola, si nechali řezat na drátovce. Tvorba forem byla velmi komplikovaná, formy se musely pracně skládat a následně nastávaly problémy při ladění a úpravách tvarů výlisků.“

Pro další zjednodušení a zefektivnění výroby zakoupil pan Suchomel v roce 2004 licenci CAD/CAM systému EDGECAM od společnosti NEXNET, a.s. K licenci pro frézování později přidali i licenci CAD modulu Part Modelář pro konstrukci. „Postprocesor jsme se rozhodli vytvořit sami úpravou vzorového postprocesoru pomocí Konstruktéra postprocesorů přímo v EDGECAMu. Je dobré mít tuto možnost, ale pro nás to bylo pracné a dosti zdlouhavé, neboť jsme neměli dostatek zkušeností.“

K pořízení CAD/CAM softwaru pan Suchomel dodává: „Zakoupení EDGECAMu do výroby pro nás bylo velkým přínosem, neboť technologií CNC frézování do duralu vyrábíme tvarově velmi složité vstřikovací formy a programováním v EDGECAMu dosahujeme přesnosti, díky které můžeme garantovat vysokou životnost forem s nízkými výrobními náklady. Navíc díky podpoře nativního načítání modelů ze SolidWorksu do EDGECAMu využíváme bezproblémového propojení obou systémů. Bez toho si práci neumíme vůbec představit.“

 

Další rozvoj rodinného podniku

Ondřej, syn pana majitele, se při svém studiu ve Švédsku nechal slyšet, že se domů nevrátí a půjde do světa. Přesto po ukončení studia v roce 2012 nastupuje do rodinné firmy a přebírá celou sekci jachtařských výrobků, věnuje se modelování, obrábění a dalšímu rozvoji firmy.

Od té doby prošla firma značným vývojem, rozšířila strojový park (vstřikolis BOY 35E, CNC centra Müller a FANUC Robodrill, soustruh Tornos Deco 13b) a nyní nabízí své služby široké škále odvětví průmyslu - od strojního, elektrotechnického, přes lodní až po medicínský či modelářský. Společnost je schopna zajistit kompletní dodávku plastových výlisků od samotného návrhu plastového dílu pomocí CAD softwaru, výroby formy ve vlastní nástrojárně po následné vstřikování plastové součásti na vlastním vstřikolisu, od prototypování po sériovou výrobu. Nejvyšší přidanou hodnotou pro zákazníka je přístup „vše od jednoho dodavatele“ a nízká vstupní investice v porovnání s ocelovými kalenými formami při stejné kvalitě výlisku a vysoké garantované živnosti formy v počtu 50 tisíc zdvihů – rekordem je 350 tisíc zdvihů bez repase formy. Firma Suchomel PLASTY je tak pro mnohé firmy vstupní branou do světa vstřikovaných plastů.

 

Zajímavé zakázky

Výrobní činnost společnosti Suchomel PLASTY je různorodá, z těch nezajímavějších zakázek pan Suchomel zmiňuje: „Mezi zajímavé práce patří výroba výlisků hlav klíčů pro zámkové systémy na zabezpečení automobilů pro Construct, Defend a Škoda Auto. Za zmínku také stojí výroba dílů pro železniční modely. Zde bylo zajímavé, že se super jemné detaily vyráběly pomocí válcových fréz o průměru 0,2 mm a koulí R0,1. s 30 tisíci otáčkami/min. Výlisky pro železniční modely jsou tak miniaturní, že nelze používat technologii jiskření. Jedinou možností je CNC frézování pomocí EDGECAMu, z jehož používání se stala tak bezproblémová a rutinní činnost, že jsme dokonce přestávali provádět i simulace obráběcích operací.“

V roce 2020 se firma přetváří na společnost s ručením omezeným a do firmy vstupuje i dcera Magda. V současné době se společnost podílí na vývoji a výrobě dílů pro PCR testování na COVID-19 nebo aplikaci high-tech materiálů (PPA GF50) v polovodičovém průmyslu.

S plnohodnotným dlouholetým využíváním každého softwaru velmi úzce souvisí jeho aktualizace a poskytovaná technická podpora od prodejce daného softwaru. Co se týče softwaru EDGECAM a podpory od společnosti NEXNET, a.s., pan Suchomel říká: „Aktualizace na nové verze používáme nepravidelně. Nyní máme verzi 2021, hotline využíváme zejména u nových verzí, kde bývají zajímavé novinky. S technickou podporou, včetně vzdálené pomoci prostřednictvím TeamVieweru, jsme velmi spokojeni pro její rychlost a maximální odbornost.“


O společnosti

Název: Suchomel PLASTY s.r.o.

Web: http://www.suchomelplasty.cz

Zaměření: výroba vstřikovaných součástí z termoplastů a přesných vstřikovacích forem ze speciálních duralových slitin

 

Předchozí | Další