Postprocesor - slabé místo CAM systémů?

Je postprocesor duší CAM systému, nebo jeho Achillovou patou?

Co je postprocesor?

Postprocesor je softwarový převodník dat z CAD/CAM systému do datového jazyka konkrétního obráběcího stroje. Kvalitní postprocesor v sobě obsahuje veškeré informace o vlastnostech daného stroje tak, aby bylo optimálně a efektivně využito všech jeho funkcí v souladu s CAD/CAM systémem.

Univerzální postprocesor neexistuje, bohužel je potřeba jej naprogramovat pro každý stroj zvlášť. Cesta k dokonalému postprocesoru se stává obtížnější i kvůli faktu, že pravděpodobně neexistují dvě identické konfigurace obráběcího CNC stroje. Počet možných kombinací je velmi vysoký. Když toto uvážíme, není překvapující vysoká možnost nezdaru při neodborném programování.

Jak se dobrat kvalitního postprocesoru

Po zakoupení multifunkčního obráběcího stroje a vyspělého řídicího systému má uživatel na výběr ze tří možností:

 1. Objednat si postprocesor na míru. Dodací doba bývá mnohdy až 6 měsíců.
 2. Prohledat databázi existujících zákaznických postprocesorů CAM systému svého prodejce a porovnávat, který z nich v jeho podmínkách bude pracovat dostatečně dobře.
 3. Vytvořit si vlastní postprocesor sám. Zdánlivě se jedná o nejtěžší a komplikovanou volbu, ale ve skutečnosti je to právě naopak. Ty nejlepší postprocesory si vytvářejí sami uživatelé. Ve společnosti Hexagon, která vyvíjí systém EDGECAM, tomu napomohli vytvořením aplikace EDGECAM Konstruktér postprocesorů.

Zobecněné šablony

Ke zpřístupnění veškerého výkonu obráběcího stroje a jeho řídicího systému vede podle firmy Hexagon cesta přes zevšeobecněnou, a po všech stránkách důkladně ověřenou, šablonu. Tato šablona je softwarová aplikace ve stylu průvodce, která shromažďuje data do předem zadaného formátu. Pokud je správně zavedena, mohou uživatelé generovat použitelný postprocesor systémem "vyber vhodný z nabídky". Položky v menu barevně zvýrazňují použité nástroje, údaje o CNC stroji, řízených osách, rychloposuvech, zásobníku nástrojů a dalších parametrech stroje. Většina práce, kterou musí provést uživatel, spočívá ve výběru vhodných variant a dosazení správných hodnot. Tím se eliminuje nutnost programování ve speciálním jazyku a většina únavného odstraňování chyb v postprocesoru.

Přínosy Konstruktéra postprocesorů

EDGECAM Konstruktér postprocesorů řeší hned několik obecných problémů s postprocesory:

 • Náklady

  Konstruktér postprocesorů je přímou součástí CAD/CAM systému EDGECAM. Technické detaily jsou prezentovány snadno pochopitelnou formou. Stačí jedno dvoudenní školení, další asistence ze strany prodejce EDGECAMu (NEXNET, a. s.) je řešena rychle a operativně.

 • Rychlost nasazení

  Většina uživatelů se brzy naučí vytvářet kompletní i složitý postprocesor během dvou hodin, jednoduchý postprocesor během několika minut.

 • Výkon

  Konstruktér postprocesorů se dokáže přizpůsobit změnám kontroly parametrů a různým úrovním CNC softwaru zadaných přímo výrobcem (M funkce), což může znamenat vytvoření úplně odlišného postprocesoru pro zdánlivě totožný obráběcí stroj a řídicí systém.

 • Snadné použití

  Není nutné učit se složité proprietární skriptovací jazyky pro jednotlivé řídicí systémy.

 • Podpora

  Každá nová verze EDGECAMu obsahuje nové a aktualizované šablony. Pohotovostní tlačítko na obrazovce dovoluje uživateli importovat nové šablony automaticky. To zajišťuje postprocesor stále v aktuální verzi. Zákaznická podpora firmy NEXNET, a. s., přímého distributora EDGECAMu, navíc umožňuje stažení stovek hotových postprocesorů z jejích internetových stránek. Tyto postprocesory v mnoha případech stačí mírně upravit pro danou konfiguraci stroje.

Praktické zkušenosti s postprocesory

Zlínská společnost Tajmac-ZPS, a. s., se zabývá vývojem a výrobou obráběcích strojů. Výrobní program zahrnuje vysoce výkonná obráběcí centra a špičkové vícevřetenové automaty. Stroje se uplatňují v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích a získaly si velmi dobrou pověst pro své vysoké technické parametry, přesnost a spolehlivost. Na praktické zkušenosti s tvorbou postprocesorů jsem se zeptal odborníků z této firmy - Ing. Františka Srovnala, vedoucího technologie, a Ing. Ivo Čelustky, hlavního programátora CNC strojů. V oddělení technologie je celkem 10 stanic systému EDGECAM v aktuální verzi.

Jak hodnotíte roli postprocesoru v přípravě technologie?

Ing. František Srovnal: Role dobře naprogramovaného postprocesoru je naprosto klíčová, postprocesor musí mít v sobě zapracovány veškeré funkce stroje, aby bylo možné stoprocentně využít jeho potenciál.

Jakým způsobem postprocesory získáváte?

Ing. Ivo Čelustka: Většinu postprocesorů si necháváme od firmy NEXNET zpracovat na zakázku, v poslední době však začínáme programovat sami přímo v EDGECAMu pomocí Konstruktéra postprocesorů.

Jak dlouho trvá vyrobení postprocesoru na zakázku?

Ing. Ivo Čelustka: To samozřejmě záleží na složitosti stroje, pro který je vytvářen. U jednodušších strojů obdržíme první verzi během týdne a do měsíce je hotov finální, odladěný postprocesor. U složitějších strojů trvá příprava o něco déle. Důležitá je dobrá spolupráce s výrobcem postprocesoru, zejména při jeho ladění. Výsledný produkt je vždy společným dílem obou firem.

Zmínil jste Konstruktéra postprocesorů, jak se vám s touto aplikací pracuje?

Ing. Ivo Čelustka: Myslím, že firma Hexagon vytvořila dobrý nástroj pro technology a programátory CNC strojů, který jim umožní postavit si dobrý postprocesor vlastními silami, navíc bez nutnosti znalosti programovacího jazyka. Práce s ním je jednoduchá a přehledná. Prozatím jej využíváme pro jednodušší stroje a úpravy již hotových postprocesorů. Postupně, jak se seznamujeme s jeho možnostmi, plánujeme jeho využití i pro složité stroje.

Myslíte, že tato aplikace plně nahradí zakázkovou výrobu postprocesoru?

Ing. František Srovnal: Myslím, že ne. U velmi složitých a komplexních strojů typu portálového centra lze postprocesor dobře naprogramovat pouze editací zdrojového kódu CAM softwaru. Alespoň prozatím. Vím, že vývoj EDGECAMu jde velmi rychle kupředu, takže tuto možnost nevylučuji.

 

Předchozí