Welcome to lufthansa thumbnailThumbnail EDGECAM at Lufthansa 2Thumbnail EDGECAM at Lufthansa 3Thumbnail EDGECAM at LufthansaThumbnail EDGECAM at Lufthansa 5Thumbnail EDGECAM at Lufthansa 6Thumbnail EDGECAM at Lufthansa 7

Špičkové technologie pro bezpečný let

Lufthansa Technik AG zakoupila EDGECAM a Zoller

Moderní dopravní letadla jsou velmi komplexní stroje a skládají se z obrovského počtu dílů v každém konstrukčním celku. Bezpečí pasažérů, spolehlivost provozu a efektivnost letového provozu aerolinek závisí na bezchybné funkci všech částí letadla. To ovšem vyžaduje při výrobě těchto dílů použití nejmodernějších dostupných technologií, zároveň však tyto technologie musí poskytnout maximální možnou flexibilitu ve výrobě.

Spektrum dílů je obrovské, přání zákazníků – jednotlivých leteckých společností – jsou hodně individuální. Údržba a opravy těchto dílů je velmi nárošná. Rozšiřitelnost a maximální transparentnost dat jsou pro Lufthansa Technik jedněmi ze základních požadavků na každý systém, který používá. Do své výroby si společnost Lufthansa Technik AG za svého partnera zvolila společnost CAMTECH, hlavního prodejce CAD/CAM softwaru EDGECAM v Německu, a společnost Zoller.

Nejmodernější technologie na palubě i v „podpalubí“

Vedle bezpečnosti, která je samozřejmostí, jsou kladeny mimořádně vysoké požadavky na kvalitu výroby a zpracování každého dílu především ve „VIP“ odděleních civilních, soukromých i vládních letadel. Individuální požadavky zákazníků vyžadují výrobu vysoce kvalitních dílů v omezeném množství několika kusů, a to každý den. Společnost pro tyto účely disponuje přibližně dvěma tisíci kompletních nástrojů. Od roku 2000 pro tvorbu technologie obrábění a naprogramování těchto dílů využíváme systému EDGECAM. Od roku 2009 jej využíváme také na pětiosé plynulé frézování. Obráběny jsou zde jak prizmatické díly, tak i 3D obecné plochy. Vše v nejvyšší možné kvalitě.

Stále více dat

V průběhu let se stále zvyšoval počet používaných nástrojů a objem dat o řezných podmínkách. Tato data o nástrojích jsme měli uložena v několika systémech, v EDGECAMu, v řídicích systémech strojů a také v Zolleru. Toto způsobovalo duplikování dat, snižovalo efektivnost a zvyšovalo možnost vzniku chyb při manuálních zásazích.

Bezpečnost, kvalita a flexibilita

Následoval nákup nejmodernějšího strojního vybavení a investice do jeho příslušenství. Cílem nebylo pouze zvýšení bezpečnosti v procesu obrábění, ale také zajištění maximální flexibility naší výroby vůči změnám na trhu a požadavkům našich zákazníků. Dosud byly používány pouze jednoduché sestavy nástrojů, osazeny štítky a data z nich byla ručně vkládána do strojů.

Rozšiřitelná a propojená řešení

V roce 2007 byl zakoupen přístroj pro sestavování a měření nástrojů Zoller Venturion 450. „Rozhodli jsme se pro Zoller po důkladné analýze nákladů,“ říká vedoucí plánování Frank Pieterwas.

„Rozhodující pro nás byla rozšiřitelnost systému, provázanost s našimi stroji a především jednotná databáze nástrojů a řezných parametrů, to vše hovořilo ve prospěch Zolleru.“

„Grafické uživatelské prostředí nám umožňuje sestavování například přesných vrtacích nástrojů anebo možnost prohlédnout si ve zvětšení řeznou část nástrojů,“ doplňuje pan Jan Horn, CAM specialista společnosti Lufthansa.

Společná databáze nástrojů

Základní stroj Zoller se během let rozšířil o systém pro komplexní správu nástrojů. „Pořídili jsme si nástrojovou databázi od firmy Zoller, protože plně vyhovuje našim požadavkům,“ říká Jan Horn. „Jakmile je seřízen nový nástroj, zapíšeme jej do databáze Zolleru tak, aby souhlasil název, popis a evidenční číslo nástroje. Takto uložené nástroje a řezné podmínky mohou být dále používány všemi zaměstnanci standardizovaným způsobem napříč celým procesem výroby.“

Propojení mezi EDGECAMem a nástrojovou databází Zoller bylo vyvinuto již v roce 2011. V roce 2013 byly propojeny nástrojové databáze EDGECAMu a CNC strojů a měřicího zařízení s nástrojovou databází Zoller.

Konzistentní data o nástrojích napříč výrobou

Tento krok přinesl konzistentní přístup k datům o nástrojích a řezných podmínkách v EDGECAMu i na strojích. Všechna data o nástrojích jsou uložena v databázi nářadí TMS (Tool Management Solutions) a jsou přístupná z EDGECAMu. Měřicí protokoly jsou uloženy v databázi přímo u nástrojů a jsou přístupné z měřicího zařízení. Měření nástroje je tak provedeno stisknutím jednoho tlačítka a naměřené hodnoty jsou uloženy do stroje. Toto zajištuje konzistenci všech nástrojových dat a eliminuje všechny zdroje chyb díky odbourání manuálního zadávání vstupních dat. Odpadlo také duplicitní ukládání dat na více místech.

Programování s reálnými nástrojovými daty

Informace o nástrojích jsou tedy uloženy v databázi Zoller TMS v souladu s normou DIN4000 a jsou přístupné z EDGECAMu, je možné načíst jak řezné podmínky, tak i precizní 3D model sestavy nástroje. EDGECAM tak používá reálná data a sestavení reálných nástrojů k provedení výpočtů drah a precizní simulaci obrábění. Je tak vyloučen rozdíl mezi simulací v EDGECAMu a mezi obráběním na stroji. Zejména v případě výroby složitých dílů je velmi důležité mít pro programování k dispozici reálná data o použitých nástrojích pro zamezení kolizí na stroji. Časová úspora, kterou přineslo nasazení tohoto systému ve spojení s EDGECAMem, je velmi zásadní.

Četnost chyb se významně snížila

V prvních šesti měsících používání tohoto systému se rapidně snížila chybovost a zaměstnancům byla poskytnuta maximální podpora při hledání vhodných nástrojů pro obrábění dílců pro řešení individuálních požadavků zákazníka. Možnost přístupu ke vždy aktuálním datům o nástrojích je obrovskou výhodou také s ohledem na neustálé změny. Kdokoli může jednoduše naprogramovat díl v EDGECAMu pomocí nástrojů, které jsou zde k dispozici a mají standardizovaný popis. Kdokoli se může také lehce orientovat v databázi, což je občas potřeba v případě doplnění nástroje. Jan Horn k tomu dodává: „Využívám jednu sadu nástrojů pro všechny stroje. Jakmile jednou vytvořím a uložím program v EDGECAMu, je použitelný na všech našich strojích. Jediné, co pro to musím udělat, je vybrat postprocesor pro konkrétní stroj a vygenerovaný NC kód odeslat do stroje. Tím je celý proces výroby hotov. Velkou výhodou práce s EDGECAMem je jednoduchá následná změna již naprogramovaných dílů na další stroje.“

Vysoká míra bezpečnosti a maximální pružnost procesu obrábění

Společnost Lufthansa-Technik musí reagovat na změny požadavků zákazníků extrémně rychle. Opravy a některé speciální požadavky jsou často nepředvídatelné. Je nutná vysoká míra flexibility především při zadávání externí výroby, která tvoří až 70 %.

„Nasazením EDGECAMu, měřicího zařízení a nástrojové databáze ZOLLER jsme se stali velmi flexibilními,“ hodnotí přínosy investice pan Pieterwas. „Systémy EDGECAM a Zoller nám umožňují pružně reagovat na požadavky našich zákazníků, a ti si tak mohou být jisti, že je i v budoucnu s námi čeká bezpečný let.“

O Nexnetu

Společnost Nexnet je již několik let strategickým partnerem a přímým prodejcem softwarů od Vero Software. Vero Software je společnost vyvíjející software EDGECAM pro produktivní kovoobrábění, Alphacam pro obrábění dřeva, kovu a kamene, Radan pro efektivní tváření plechu, Cabinet Vision pro návrh a výrobu nábytku a již zmíněné VISI pro konstrukci a výrobu vstřikovacích forem a střižných nástrojů.

Nexnet disponuje vlastní nástrojárnou, kde jsou v konstrukci a technologii nasazeny softwary VISI a EDGECAM. Spojením výhradního zastoupení a nasazení softwarů ve vlastní výrobě tak vzniká jedinečné technologické centrum, které našim zákazníkům poskytuje možnost nahlédnutí do praxe, školení přímo ve výrobě a především čerpání ze špičkových znalostí a dovedností našich specialistů získaných denní praxí.

Vedle softwarů od Vero Software je Nexnet také dodavatelem špičkového intuitivního 3D CAD softwaru pro přímé modelování – SpaceClaim. SpaceClaim je revolučním nástrojem pro rychlou a přímou tvorbu a úpravu modelů, načítá všechny přední CAD formáty a jeho součástí je také speciální modul pro práci s plechy, vč. rozvinu plechových dílů.

Nexnet je autorizován nejen na prodej těchto softwarů, ale také na jejich technickou podporu vč. odborného školení, zakázkové tvorby postprocesorů atd.


VISI

VISI nově zastupuje Nexnet

VISI expanduje v ČR a SR

Společnost VISI, která vyvíjí a dodává CAD/CAM software pro výrobce forem, nově rozšiřuje své obchodní aktivity v České republice a na Slovensku. Doposud bylo obchodní zastoupení VISI soustředěno pouze na jediného partnera sídlícího v Praze, a to společnost VISI. Tým pracovníků VISI v čele s jeho majitelem Boleslavem Zimanem, vybudoval během 20 let svého působení v České republice rozsáhlou zákaznickou síť. VISI bude i nadále pokračovat v podpoře této zákaznické základny jako aktivní dealer, avšak s cílem poskytnout další expanzi obchodu této značky se role výhradního prodejce pro Českou republiku ujímá společnost Nexnet. Nexnet nabídne VISI marketingovou podporu a zároveň bude vyvářet vlastní síť zákazníků pro celou řadu produktů systému VISI.

VISI je součást skupiny VERO, jedničkou na trhu CAD/CAM produktů. VERO, stejně jako společnost Nexnet, zaštiťuje distribuci těchto produktů v celé jeho šíři – EDGECAM, Radan, Alphacam a Cabinet Vision. Rozšíření o systém VISI je tedy přirozeným krokem k doplnění kompletního sortimentu VERO. David Emler, obchodní ředitel Nexnetu: „Velice si cením vynikající spolupráce se skupinou VERO. Doplnění našeho portfolia o VISI nám přináší jedinečnou příležitost. Nexnet disponuje vlastní nástrojárnou, kde jsou v konstrukci a technologii nasazeny softwary VISI a EDGECAM. Spojením výhradního zastoupení a nasazením těchto softwarů ve vlastní výrobě tak vzniká jedinečné technologické centrum, které našim zákazníkům poskytuje možnost nahlédnutí do praxe, školení přímo ve výrobě a především čerpání ze špičkových znalostí a dovedností našich specialistů získaných denní praxí. Jsem si jist, že ve spolupráci s panem Zimanem a jeho týmem dokážeme rozšířit trh o další zákazníky.“

 

Předchozí | Další